o crtežu i crtačima

O CRTEŽU I CRTAČIMA

Sava Stepanov
Podelite:
Zbirka tekstova napisanih povodom izložbi poslaganih u ciklusu Crtež u umetnosti Vojvodine XX veka i reprodukcije.
SAVA STEPANOV: "O CRTEŽU I CRTAČIMA"
Ova knjiga Save Stepanova nastala je na tragu serije izložbi "O crtežu i crtačima" koje je isti autor tokom 2013. godine priredio u Galeriji "Most" Zavoda za kulturu Vojvodine. Knjiga sažima niz kritičkih napisa Save Stepanova o autorima kao što su Dobrović, Šumanović, Konjović, Radović, Šuput, Nikolajević, Petrović, Vozarević, Biro, Ćurčić, Stanojev, Stašević i Blanuša, ukazujući ujedno na različita stilska i koncepcijska poimanja crteža tokom dvadesetog veka. Pri tome Stepanov posebno ukazuje na kubizam, socijalnu umetnost, apstrakciju i novu figuraciju čije su se glavne odlike prelamale i preko crteža kao autonomne discipline u kojoj su se ukrštali kontekstualni i lični paradoksi. Autor takođe ističe da ovu knjigu ne smatra istorijom crteža, već doprinosom daljem izučavanju crteža u Vojvodini, jer je crtež od izuzetne važnosti, budući da je "crtanje poštenje umetnosti".
Pošalji