novi krstaši na balkanu bugarski kadril

NOVI KRSTAŠI NA BALKANU: BUGARSKI KADRIL

Srećko Đukić
Diplomatski zapisi o novim krstašima, koji su tokom devedesetih godina XX veka došli na Balkan, nastavak su zanimanja za Balkan Srećka Đukića, srpskog diplomate u Sofiji u poslednjoj deceniji prošlog veka. Posle knjige Balkanizacija Balkana (2013), u izdanju Službenog glasnika, motivisane razbijanjem SFRJ, na redu su zapisi Novi krstaši na Balkanu kao originalno svedočenje o krstašima novog poretka u tim teškim ratnim i prevratnim godinama. U to opasno vreme za ceo Balkan ponovo haraju krstaši sa Zapada, kao u srednjem veku. Bipolarni svet je raspaljivao propagandne ratove do tog nivoa da smo se zaista osećali kao da smo u predvorju pravog rata.
Pošalji