novi jerusalim sa trima shemama u tekstu

NOVI JERUSALIM: SA TRIMA SHEMAMA U TEKSTU

Voker Jang
Poređenje Carigrada i Jerusalima, princip imitacije Hrista, nadaleko poznat u katolicizmu. Zanimljivo poređenje i pravljenje paralele između dešavanja u Palestini i Rusiji.

Princip imitacije Hrista, široko razvijen u katolicizmu, gde se uopšte više obraća pažnja na predstave i čula – do najtužnijeg rezultata je doveo upravo Rusiju. Kao da je hteo da se takmiči sa svetim gorama (Sacri Monti) Pijemonta, šesti patrijarh moskovski i cele Rusije Nikon preduzeo je izgradnju „podmoskovske Palestine“, koja duplira ne samo Jerusalim nego i Jordan, Nazaret, Vitlejem, Kapernaum, Ramu, Vitaniju, Tavor, Jermon, Jeleon, Getsimaniju.

Po svetosti, carska prestonica se odavno poistovećivala s Jerusalimom. Carigrad se u žitijima naziva i crkveni Jerusalim. Bez obzira na to, tamo nikome nije ni na pamet padalo da napravi kopiju Hrama groba Gospodnjeg. Nikon je tu očigledno preterao, duhovni smisao tih zbivanja bio je od njega sakriven.Kao treće i poslednje ovaploćenje putujućeg Rima, Ruska zemlja je samim tim postala pozornica potonjeg dolaska antihrista i simulacije Bogočoveštva. Kao poslednji Rim, Rusija je sebi morala prisvojiti i status lažne Palestine i imitacije Jerusalima.

Pošalji