novo
novela o šahu

NOVELA O ŠAHU

Stefan Cvajg
Ovo delo smatra se posljednjim i najpoznatijim radom Štefana Cvajga u čijem se središtu radnje nalazi suočavanje nezamislivih psihičkih ponora, koje bivši zatvorenik Gestapa nosi u sebi, s površnim načinom života bogatih putnika.

"Cvajgova sposobnost da dotakne širok spektar ljudi, razumevanje da se iza krute, mediokratske fasade, koju većina ljudi nosi kroz život, krije vrtlog strasti i neodoljiv unutrašnji život, predstavlja snažan element njegove fikcije.
Novela o šahu predstavlja Cvajgov oproštaj od sveta, kao i konačni obračun sa Hitlerovim režimom koji ga je zauvek proterao iz domovine, a njegove knjige javno spaljivao na trgovima u Berlinu. Pisac nije mogao da se pomiri sa činjenicom da je slobodan, sofisticirani svet, u kome je do tada živeo, zatrovan podelom i umrljan krvlju nedužnih, a da su ljudi ništa više do „šahovske figure koje se kreću zacrtanim stazama i ne mogu skrenuti sa svojih putanja“. Novela o šahu objavljena je posthumno, pisac nije doživeo uspeh svog najznačajnijeg dela.
„Ali od trenutka kad sam pokušao da igram sâm protiv sebe, počeo sam sâm sebe nesvesno da izazivam. Svako moje ,ja‘, i ,crno‘ i ,belo‘, moralo se takmičiti jedno protiv drugog i svako je bilo tašto za sebe, svako nestrpljivo da pobedi, da dobije partiju; posle svakog poteza moje ,crno ja‘ grozničavo je čekalo šta će učiniti ono ,belo‘. Dok je jedno moje ,ja‘ trijumfovalo kad ono drugo napravi grešku, drugo je u istom trenutku besnelo zbog sopstvene nespretnosti.“"

Šah-igra ili igrarija?

31.05.2022.

Ovo delo smatra se posljednjim i najpoznatijim radom Štefana Cvajga u čijem se središtu radnje nalazi suočavanje nezamislivih psihičkih ponora, koje bivši zatvorenik Gestapa nosi u sebi, s površnim načinom života bogatih putnika. Detaljnije

Pošalji