nova paradigma za bolje razumevanje savremenog društva

NOVA PARADIGMA - ZA BOLJE RAZUMEVANJE SAVREMENOG DRUŠTVA

Alen Turen
Podelite:
U knjizi Nova paradigma francuski sociolog i aktivista Alen Turen ponudio je nove i originalne odgovore u tumačenju dramatičnih promena kroz koje prolazi savremeno čovečanstvo. Turen smatra da su aktuelni procesi i krize koje ih prate izraz dubinske promene globalnog društva koja se može porediti sa promenom tokom XIX veka kada je kapitalizam dotadašnju vladajuću političku paradigmu zamenio novom, ekonomskom i socijalnom paradigmom, koja je potom obeležila XX vek.
Pošalji