nova logika imperije

NOVA LOGIKA IMPERIJE

Zoran Milošević
Podelite:
Knjiga dr Zorana Miloševića “Nova logika imperije” je prva knjiga Centra akademske reči i predstavlja zbir radova koji su ranije publikovani u naučnim časopisima i edicijama, a govori o tome da su Sjedinjene Američke Države naslutile da je prošlo vreme ostvarivanja njihovih interesa tako što će imati ambasadu u glavnom gradu neke države nego da je potrebno da se izvrši drugačija distribucija predstavljanja države a to je i po regionima. Pre svega onim regionima koji su bogati i interensantni za Ameriku, što se posebno odnosi na Kinu, Indiju i druge mnogoljudne države, i zato otvaraju mnogobrojna predstavništva ne samo ambasada nego i korporacija i drugih institucija gde mogu da izvrše uticaj da bi se došlo do njihovih interesa.
Pošalji