njegoš

NJEGOŠ

Bojan Drašković
Povodom 200 godišnjice rođenja.
Ako Bog tako bude hteo, ova skica za duhografiju Njegoša biće osnov za njegovu hagiografiju, kada ruski vladika Crne Gore, Petar Petrović Njegoš, postane i prvi srpski svetac Svete Ruske pravoslavne crkve. (iz predgovora Velimira Abramovića)
Pošalji