nikola tesla, treći rajh i vanzemaljci

NIKOLA TESLA, TREĆI RAJH I VANZEMALJCI

Vladimir Đurić Đura
„Nebeski i božanski principi upravljanja energijom“ – vizija budućnosti naučnika koji je jasno video današnje vreme i sva skrivena lica života i smrti.
Tajne su mnogo više odredile Teslinu biografiju nego što je to učinilo grandiozno naučno delo. Da li je Teslino „Londonsko predavanje“ o svetlosti na misteriozan način povezalo slavnog naučnika i pronalazača s okultnim Trećim rajhom? Ko je zaista bila misteriozna začetnica magijskog društva Vril, medijum i jedan od važnijih ideologa Trećeg rajha – Hrvatica Marija Oršić?
Pošalji