niče biografija njegove misli

NIČE : BIOGRAFIJA NJEGOVE MISLI

Ridiger Zafranski
„Uopšte nije nužno, čak ni poželjno, da mi se drži strana: naprotiv, čini mi se da je izvesna doza radoznalosti uz ironičan otpor, kao pred nepoznatom biljkom, neuporedivo inteligentniji odnos prema meni.“ Fridrih Niče Karlu Fuksu, 29. jul 1888. Ridiger Zafranski rođen je 1945. Živi kao pisac i docent u Berlinu. Odlikovan je brojnim nagradama, a knjiga "Niče: biografija njegove misli" je temeljna studija o Ničeovoj filozofiji.

Niče na tragu je nekim temama koje ga ne puštaju. To su još uvek, a kako bi drugačije i moglo biti, one velike stare teme zapadnjačke filozofije: problem Boga i nihilizma, problem slobode, problem spoznaje i problem morala. Kao niko drugi pre njega upleo se u protivrečnosti koja se na tom polju očito ne mogu izbeći. Poricao je egzistenciju slobode, da bi zatim polagao pravo na nju kao stvaralačku silu, dakle uzeo je slobodu da otpiše slobodu. Iza svake istine stavio je veliki upitnik, ali sam je taj upitnik za njega bio apsolutna istina. Nagovestio je smrt Boga, ali zatim je na njegovo mesto postavio svoje nove najviše vrednosti. Istražio je amoralne temelje morala i izneo kritiku morala koja je sama u velikoj meri bila moralna. U knjizi "Niče: biografija njegove misli" Ridiger Zafranski ulazi u samu suštinu Ničeove fiozofije.

Pošalji