nevolja s rodom

NEVOLJA S RODOM

Džudit Batler
"Pol” je [biološka] "činjenica”, "rod” je pak društvena konstrukcija. On je skup kulturnih označavanja koje telo sa određenim polnim osobinama zadobija. Sam pol se poima kao biološka pretpostavka, kao nekakvo postolje koje je više ili manje fiksno i nepromenjivo. U prvoj formulaciji, rod je povezan sa polom: on ga pretpostavlja i dejstvuje počev od njega. Rod je konstrukcija pola. Teškoće, međutim, nastaju kad pokušamo na iznađemo "čisti pol” koji bi prethodio konstruisanju roda. Zašto? Jer mi, šta god da činimo, "pol” uvek poimamo putem naših mentalnih kategorija.
Pošalji