nevidljivi partneri

NEVIDLJIVI PARTNERI

Džon A. Senford
Knjiga Nevidljivi partneri je namenjena svima nama koji imamo potrebu da razumemo sebe i svoje nesvesne pokretače – animu i animusa, odnosno njihove uloge u našim odnosima. Njen autor Džon A. Senford, inače Jungov analitičar, pružio nam je mnoštvo zadivljujućih informacija koje će nam omogućiti da osvestimo ulogu muškog i ženskog u svakome od nas.

Ko su naši “nevidljivi partneri” i kako da ih upoznamo? Kako anima i animus utiču na naš izbor životnog partnera – neka su od pitanja sa kojima se u knjizi bavi Džon Senford, jungijanski analitičar.

Rasprava o muškarcima i ženama, o prirodi muškog i ženskog, u svim vremenima je pobuđivala naš interes, a naročito to čini u vremenu u kojem živimo, kada muškarci i žene, kao nikada do sada, pokušavaju da razumeju sebe, i kada se uloge polova i njihovi međusobni odnosi preispituju. To je, takođe, tema od praktičnog značaja, koja obećava da će nam pružiti korisne informacije koje možemo da primenimo direktno na sebe i na međuljudske odnose u koje stupamo. U ovoj oblasti leži jedan od najvažnijih doprinosa švajcarskog psihijatra Karla Gustava Junga (Carl Gustav Jung). Svojim konceptima anime i animusa Jung je pružio jedinstven doprinos našem razumevanju sebe samih, kao muškaraca i žena.

Ovo je knjiga za sve koji žele da steknu bolje razumevanje sebe i svojih odnosa. Podjednako je namenjena ljudima koji nisu prethodno upoznati sa Jungovim idejama o muškom i ženskom kao i onima koji već poseduju znanje iz jungovske psihologije i mogu biti zainteresovani za najvažnije rasprave o toj temi, a čiji ishodi još nisu opredeljeni. Baveći se pitanjem muškog i ženskog, u konačnoj analizi mi govorimo o ljudskoj duši, a o njoj mnogo toga tek treba da bude otkriveno.

ANIMA I ANIMUS: NEVIDLJIVI PARTNERI U SVAKOM ODNOSU

  • • Koje su ženske, a koje muške dimenzije duše?
  • • Kako nevidljivi partneri utiču na našu seksualnost?
  • • Zašto imamo moć slobodnog izbora tek kada postanemo psihološki svesne osobe?

Kada se u partnerske muško-ženske odnose umešaju anima i animus, naši moćni „nevidljivi partneri“, onda ljudski partneri dobijaju božanske odlike, koje vremenom izblede ili se čak preobrate u demonske. Zato je važno da upoznamo ove nesvesne drugopolne arhetipske figure u nama i njihovu pravu ulogu.

Prof. dr Žarko Trebješanin, psiholog

Pošalji