neuromarketing izazovi i trendovi

NEUROMARKETING IZAZOVI I TRENDOVI

Ivana Radojević, Milica Slijepčević, Nevenka Popović Šević
Knjiga "Neuromarketing izazovi i trendovi" nastala je kao zajednički produkt rada autorki prof. dr Milice Slijepčević, doc. dr Nevenke Popović Šević i mr Ivane Radojević koje su ovaj proces započele još 2016. godine.

Autorke prof. dr Milica Slijepčević, doc. dr Nevenka Popović Šević i mr Ivana Radojević su zajednički rad započele 2016. godine istražujući oblast neuromarketinga. Njihov višegodišnji rad iz te oblasti su po pozivu predstavljale na međunarodnim konferencijama, više radova su objavljivile u renomiranim domaćim i stranim časopisima. Kao rezultat posvećenog istraživačkog rada nastala je monografija od međunarodnog značaja “Neuromarketing, izazovi i trendovi“, jedinstveno delo te vrste kod nas koje zavređuje pažnju kako akademske javnosti, tako i praktičara iz oblasti marketinga.
Oko 86% marketinških kampanja ne uspe, otuda je pojava neuromarketinga koji je spoj medicinske nauke, psihologije i marketinga, u kombinaciji sa tehnološkim razvojem, revolucionarno otkriće. Kako i zašto, odgovor potražite u monografiji ‘’Neuromarketing, izazovi i trendovi’’ renomiranog izdavača HERAEdu i saizdavača Univerziteta Metropolitan, podržani od strane Minsitarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja.

Pošalji