nesvesno književnosti

NESVESNO KNJIŽEVNOSTI

Radoman Kordić

Kordić, zapravo, odstupa od klasičnih obrazaca filozofije književnosti utoliko što u istom gestu nudi drugačiji pogled i na književnost i na filozofiju. Taj „drugačiji pogled“ ne pretenduje na nereflektovanu originalnost koja izniče ni iz čega. Naprotiv. Ovde je reč o upornom, znalačkom čitanju kako teorijskih, tako i književnih fascinacija, ali bez unapred datih recepata koje nude moral, ontologija i psihologija. Otud antifilozofija i nesvesno u književnosti. Još jednom je, međutim, od presudnog značaja ponoviti da prefiks „anti“, odnosno „nesvesno“, nemaju kod Kordića negativan predznak, već upućuju na izmenjenu perspektivu. Promena ugla gledanja, naime, m

Pošalji