nesrećni kralj

NESREĆNI KRALJ

Nikola Moravčević
Nesrećni kralj je roman o Stefanu Dečanskom, jednoj od najtragičnijih figura srpske kraljevske porodice. Kroz priče o Stefanovom ropstvu i odnosu sa porodicom, pisac i istoričar Nikola Moravčević pripoveda o nedovoljno poznatim delovima srpske istorije.

Istorijski roman Nikole Moravčevića Nesrećni kralj govori o tragičnom srpskom kralju Stefanu Dečanskom koga je otac prognao i oslepeo, a sin u uspeloj pobuni zadavio. U središtu romana su višegodišnja strana ropstva Stefana Dečanskog najpre u tatarskom logoru, a potom i u Carigradu.

Pošalji