nemoć prava

NEMOĆ PRAVA

Jovica Trkulja
Podelite:
Knjiga Nemoć prava. Pravno-politikološke rasprave posvećena je istraživanju strukturnih promena u pravnom i političkom sistemu Srbije.Namera je da se analizom ukaže na protivrečne procese postkomunističke tranzicije i uspostavljanja moderne demokratske pravne države u srpskom društvu. Težište je na pretpostavkama i mogućnostima i, s druge strane, na preprekama i stranputicama prelaska iz autoritarnog u demokratski poredak.
Rasprave su pisane u vremenskom rasponu od 1989. Do 2016. godine.
Pošalji