nemiri šantija andije

NEMIRI ŠANTIJA ANDIJE

Pio Baroha
Podelite:
"'Nemiri Šantija Andije' je roman o moru, o jednom narodu, Baskijcima, i njihovom pogledu na svet ispričan rečima „surove mornarčine”, kako kaže Pio Baroha.More kao metafora života jeste pozornica akcije, sasvim suprotno mirnom životu na kopnu, jer je na moru čovek prinuđen da neprestano izaziva i oblikuje sopstvenu sudbinu.
Pošalji