neminovnost ili izbor

NEMINOVNOST ILI IZBOR?

(Ur.) Sanja Klempić Bogadi, (Ur.) Snježana Gregurović

Ovom se knjigom želi ponuditi objašnjenje zbog čega slični migracijski obrasci na prostoru današnje Republike Hrvatske opstaju ili se ciklički javljaju u proteklih 130 godina unatoč fundamentalnim transformacijama političkih sustava kao i promjenama gospodarskog, kulturnog, obrazovnog, ideološkog i institucionalnog okvira. Iako su u novije vrijeme migracije u Hrvatskoj, kako iseljavanje tako i useljavanje, često posljedica izbora utemeljenog na individualnoj odluci migranata, pokazalo se da su one ipak češće neminovnost odnosno uvjetovane društveno-ekonomskim kontekstom i političkim zbivanjima.

Znanstveni doprinos očituje se ali ne i iscrpljuje, u razumijevanju dijakronijske i sinkronijskeperspektive migracijskih fenomena i procesa, te primjenjivosti nalaza za kreiranje javnih politika.
– Drago Župarić-Iljić, Sveučilište u Zagrebu

U našoj znanstvenoj praksi ne postoji zbirka tekstova tolikog broj eminentnih migrantologa koji se bave povijesnim i najsuvremenijim aspektima migracija u Hrvatskoj.
– Ivan Lajić, zaslužni znanstvenik, IMIN

Knjiga spaja različite paradigme i pristupe unutar povijesne, geografske, demografske, politološke i sociološke literature o migracijama, pogotovo u Hrvatskoj, kao i različite relevantne teme vezane za migracijsku problematiku.
– Saša Božić, Sveučilište u Zadru

Pošalji