nemačke teme

NEMAČKE TEME

Pero Slijepčević
Gete nije voleo Kraljevića Marka. Dabogme da nije, i kako bi vedri ljubitelj kalokagatije mogao voleti onako mrka i violentna primitivca! O tome ne bi trebalo gubiti reči. Zadatak je ovoga članka pokazati na primeru Marka jedan deo Geteove pesničke fiziognomije; i naročito, obeležiti dokle je išla Geteova čuvena ljubav prema našoj narodnoj poeziji. Kad se, u onako pametnom i onako suhom 18. veku, začuo sa severa glas bardâ, i baladâ, i kad su Ruso i Herder onako zanosno objavili duh primitivnih naroda, Gete je i sâm stao slušati i beležiti narodne pesme, zavoleo baladu, preveo »Hasanaginicu«, obradio teme iz romantične nemačke prošlo sti.
Pošalji