nauka i filozofija

NAUKA I FILOZOFIJA

Hamid Parsanija
O ovom prevodu dela istaknutog savremenog iranskog filozofa dr Hamida Parsanije prof. dr Drago Đurić, upravnik odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu piše: „Prevod dela Hamida Parsanije Nauka i filozofija, koji je sačinio dr Seid Halilović, od višestruke je koristi. Retki su prevodi iranskih mislilaca kod nas. Posredstvom ovog prevoda upoznajemo se sa nešto drugačijom perspektivom iz koje se može gledati na odnos između filozofije, nauke i religije. Posebnu heurističku vrednost ima to što Parsanija svoje razmatranje dovodi u dijalog sa novovekovnim evropskim gledanjima na ista pitanja. Tako se publici, koja je uglavnom upoznata sa evropskom tradicijom, olakšava savladavanje bogate tradicije koja dolazi iz njoj vrlo malo poznatog podneblja.“
Pošalji