novo
naučni monolozi neoklasična fizika

NAUČNI MONOLOZI - NEOKLASIČNA FIZIKA

Branko Mišković

Teorijska fizika

 

Umesto dvojne podele, na klasičnu i modernu fiziku, bolja je trojna: na mehaniku, EM teoriju i strukturu materije. Prva je induktivna, druga deduktivna, a treća spekulativna. Dorada EM teorije, kao teorijske osnove, tumači i mehaniku i strukturu materije.

Pošalji