novo
naučni dijalozi preispitivanje fizike

NAUČNI DIJALOZI - PREISPITIVANJE FIZIKE

Branko Mišković

Filozofija nauke

 

Ovaj presek kroz razvoj fizike dopunjen je nezapaženim ili zapostavljenim detaljima, te tako izbegnutim u razvoju. To bitno preusmerava razvoj i daje nove naučne rezultate. Sve je izloženo u obliku razgovora dvojica znamenitih fizičara, dostojnih takvog naučnog preokreta.

Pošalji