naši ratovi za oslobođenje i ujedinjenje srpsko turski rat 1912 godine (knjiga treća)

NAŠI RATOVI ZA OSLOBOĐENJE I UJEDINJENJE: SRPSKO-TURSKI RAT 1912. GODINE (KNJIGA TREĆA)

Milutin Lazarević D.
Podelite:
U delu Naši ratovi za oslobođenje i ujedinjenje Milutin D. Lazarević vojnički precizno i istorijski detaljno opisuje događaje i bitke Prvog i Drugog balkanskog rata: sastav, dispozicije i nastupanje vojski, topografske karakteristike bojišta, vojne strategije zaraćenih strana. Prva knjiga pojašnjava uzroke sukoba i izlaže događaje koji su se zbili pre same objave rata: mobilizaciju, koncentraciju i kretanje srpske vojske ka Kumanovu. Druga knjiga izlaže Kumanovsku bitku i tumači rezultate ove velike srpske pobede – ponovno ovladavanje Kosovom i severom Makedonije, i povlačenje Turaka ka Prilepu i Bitolju. Četvrta knjigaposvećena je srpsko-bugarskom ratu (1913), pojašnjavaju se uzroci i početak rata, detaljno izlažu borbe u Bregalničkoj bici, i tumače posledice ove velike srpske pobede.
Pošalji