naši ratovi za oslobođenje i ujedinjenje srpsko turski rat 1912 godine (knjiga prva)

NAŠI RATOVI ZA OSLOBOĐENJE I UJEDINJENJE - SRPSKO-TURSKI RAT 1912. GODINE (KNJIGA PRVA)

Milutin Lazarević D.
Podelite:
U delu Naši ratovi za oslobođenje i ujedinjenje Milutin D. Lazarević vojnički precizno i istorijski detaljno opisuje događaje i bitke Prvog i Drugog balkanskog rata: sastav, dispozicije i nastupanje vojski, topografske karakteristike bojišta, vojne strategije zaraćenih strana. Prva knjiga pojašnjava uzroke sukoba i izlaže događaje koji su se zbili pre same objave rata: mobilizaciju, koncentraciju i kretanje srpske vojske ka Kumanovu. Druga knjiga izlaže Kumanovsku bitku i tumači rezultate ove velike srpske pobede – ponovno ovladavanje Kosovom i severom Makedonije, i povlačenje Turaka ka Prilepu i Bitolju.
Pošalji