naše za naše
rasprodato

NAŠE ZA NAŠE

Kosta Čavoški

Naše za naše je nova knjiga akademika Koste Čavoškog, posvećena najtežem pitanju našeg vremena – Kosovu i Metohiji. Takođe, zavidnu pažnju autor je posvetio odnosu stranih sila prema našim zvaničnicima i srpstvu uopšte. Čavoški se bavio i problemima sa kojima se suočava Republika Srpska i SPC. Posebno su važni napisi o najavljenoj promeni Ustava, kako države, tako i Crkve.
Trgovina na račun dalekosežnih nacionalnih i duhovnoistorijskih interesa srpskog naroda i srpske države dovela bi, pre ili posle, najpre do konstituisanja druge albanske države na Balkanu, a potom i do stvaranja elike Albanije.

Pošalji