naše saznanje spoljašnjeg sveta kao polje za naučni metod u filozofiji

NAŠE SAZNANJE SPOLJAŠNJEG SVETA KAO POLJE ZA NAUČNI METOD U FILOZOFIJI

Bertrand Rasel

"Naše saznanje spoljašnjeg sveta" tiče se velikih Raselovih interesovanja: problema materije i teorije saznanja. ono predstavlja jedno od najvažnijih istraživanja vođenih upotrebom logičke konstrukcije u cilju razumevanja spoljašnjeg sveta.

Pošalji