naš mračni duet

NAŠ MRAČNI DUET

Viktorija Švab
Svet se raspada baš kao i oni. Kejt Harker se ne plaši čudovišta. Lovi ih i dobra je u tome. Avgust Flin je nekada žudeo da bude čovek. Ima ulogu koju mora da odigra, što će i učiniti bez obzira na posledice.
Rat je počeo.
Čudovišta pobeđuju.
Kejt će morati da se vrati u Istinograd, a Avgust će morati ponovo da je pusti u svoj život. Novo čudovište čeka - ono se hrani velikim nemirom i nagoni žrtve da sprovedu u delo svoja najmračnija osećanja.
Koga će biti teže pobediti: čudovišta s kojima se suočavaju napolju ili čudovišta s kojima se suočavaju unutar sebe samih?
Pošalji