narkokapitalizam

NARKOKAPITALIZAM

Loran De Siter
Podelite:
Ušli smo u jedno izgubljeno razdoblje, čije zidine neprestano pokušavamo da probijemo, ne uspevajući da shvatimo da je najveća među njima nevidljiva: ona koja je izgrađena u nama, uz našu pomoć. Ta zidina nije zidina nesvesti ili dobrovoljne potčinjenosti, one policijske kategorije za moraliste kojima su potrebni krivci, to je zidina koju hemija našeg mozga uvek sve revnosnije zahteva, to je barijera u vidu onog off. Suočeni sa svetom u kojem više ne prepoznajemo ništa osim zebnje, pokušavamo da opstanemo uz pomoć lekova koji će nam, kažu nam, doneti olakšanje i omogućiti nam da nastavimo igrati svoju malu ulogu u njegovom suludom plesu.
Pošalji