narativna modifikacija hajdegerove fenomenologije

NARATIVNA MODIFIKACIJA HAJDEGEROVE FENOMENOLOGIJE

Željko Radinković
Autor se bavi Hajdegerovim porixcanjem mogućnosti autentične izražajnosti egzistencije. Kritikujući ovaj stav iznosi tezu da je pripovedanje izvorna tubićemerna forma izražajnosti i da se u ontološkom smsilu struktura pripovedanja poklapa sa strukturom tubića.
Pošalji