novo
napisati roman veština pripovedanja i intertekstualnosti

NAPISATI ROMAN! : VEŠTINA PRIPOVEDANJA I INTERTEKSTUALNOSTI

Miomir Petrović
"U knjizi 'Napisati roman!: veština pripovedanja i intertekstualnosti', Miomir Petrović istražuje suštinu kreativnog pisanja kroz prizmu umetničke ekspresije. Petrović razmatra kako kreativno pisanje prenosi poruke kroz specifičan jezik i stil, ističući razlike između običnog i kreativnog pisanja. Autor naglašava da je kreativnost u pisanju neophodna za stvaranje teksta koji zahteva aktivno učešće čitaoca u dekodiranju poruka, te ističe važnost veštine pripovedanja i intertekstualnosti u procesu stvaranja književnih dela."

"Prilikom prvog susreta sa terminom kreativno pisanje, čitaocu se namah javlja logična dilema - na koju se vrstu pisanja misli? Odnosno, kakva je to vrsta pisanja - ukoliko već ima umetničke pretenzije - a da, sama po sebi, nije kreativna?

Kreativno pisanje je jedan vid pismenog, specifičnog saopštavanja poruka namenjenih određenom primaocu. Ono je, tehnički gledano, istovetno sa običnim pisanjem utoliko što se u oba slučaja služi istim pismom, materijalom za pisanje i jezikom kojim se željena poruka oblikuje. Razlika je ipak uočljiva već na prvi pogled: u običnom pisanju cilj je da se ono što se saopštava prenese i shvati što neposrednije i direktnije, kako ne bi nastala šteta zbog nerazumevanja pošiljaoca i primaoca. U kreativnom tekstu poruka je zakamuflirana, pa se u semiotici govori o dodatnom kodu koji je karakterističan za, na primer, književni tekst. Veruje se čak da je uspešnost te vrste teksta utoliko veća ukoliko je dekodiranje otežanije i zahteva veći napor primaoca (podvukao M. P.). "

Pošalji