naknada nematerijalne štete

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE

Zdravko Petrović, Nataša Mrvić-Petrović
Naknada nematerijalne štete Zdravka M. Petrovića i Nataše Mrvić Petrović, obrađuje jedan od najvažnijih segmenata zaštite prava ličnosti – novčanu naknadu nematerijalne štete, koja je dugo bila sporna u pravnoj teoriji, ali i u sudskoj praksi. U knjizi su dati najnoviji stavovi prakse sudova u Srbiji, uključujući tu i Ustavni sud, sudova u regionu i Evropskog suda za ljudska prava, kao i aktuelna uporednopravna rešenja. Analizirani su i posebni osnovi za naknadu štete predviđeni posebnim zakonima u odnosu na Zakon o obligacionim odnosima. Delo sadrži i predloge o novom načinu regulisanja naknade štete u budućem građanskom zakoniku Republike Srbije.
Pošalji

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETEKupci ove knjige kupili su i...