nacionalno brendiranje
2.178 rsd2.420 rsd
Ušteda 242 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

NACIONALNO BRENDIRANJE

Mario Lukinović, Svetislav Milovanović
Podelite:
Sve države u svetu svojom političkom aktivnošću, popularnom kulturom, sportskim uspesima, tehničkim dostignućima, proizvodima, književnošću, filmom itd. šalju drugima određene poruke o tome šta nacija misli, oseća, šta voli ili ne voli, šta vrednuje, poštuje i u šta veruje. Filip Kotler imidž zemlje definiše kao „skup uverenja i utisaka koje ljudi imaju o nekoj zemlji“. Nacionalno brendiranje, stvaranje određene slike o posebnosti i karakteristikama neke nacije, vrši se, dakle, nacionalnom kulturom, ekonomijom, politikom, umetnošću, sportom, kulinarstvom, arhitekturom, muzikom itd.
Pošalji