nacionalna država i fenomen globalizacije

NACIONALNA DRŽAVA I FENOMEN GLOBALIZACIJE

Jirgen Elzeser
U jeku novog imperijalizma ukidaju se nacionalne države i urušava temelj na kojem počiva međunarodni poredak, a to je upravo suverenitet država, koji je nezavisan od njihove veličine.
Pošalji