na zemlji

NA ZEMLJI

Stevan Bradić
Podelite:

Druga pesnička zbirka pesnika i književnog teoretičara Stevana Bradića,  Na zemlji, govori o gradu – kao prostoru i kao pozornici za razumevanje društvenih kretanja i traženju sreće kao neostvarenog obećanja kojim svaki sistem zavarava svoje građane. Ulice, zgrade, obale reke, ljudi i priroda koja postoji na obodima grada u jedinstvu daju sliku tihog, sumornog sveta u viziji lirskog subjekta koji ipak opominje da svi okviri i rešetke koji nas okružuju sa činjeni su od znoja pljuvačke i blata koji pripadaju svakome od nas. Bradićeva knjiga biće vam dobar sagovornik na putu propitivanja savremenosti, bez potrebe da propisuje, poučava i objašnjava.

Pošalji