na hristovom raspeću

NA HRISTOVOM RASPEĆU

Slobodan Smiljanić
Podelite:
Knjiga Slobodana Smiljanića, dugogodišnjeg šabačkog sudije i advokata, predstavlja u dobroj meri originalan i zanimljiv autobiografski, ali i ne manje važan publicistički prilog boljem razumevanju pravničke profesije u našoj sredini - njenog tegobnog, a često i sasvim neizvsenog puta ka dostizanju pravde i pravičnosti u jednoj, još uvek nedovoljno uređenoj državi. Polazeći od činjenice da danas popriličan broj mladih ljudi može relativno lako da stekne univerzitetsko obrazovanje pravnika ali da je tek neznatan broj onih koji su sposobni da budu dobre sudije ili tužioci.
Pošalji