na gralovom tragu

NA GRALOVOM TRAGU

Svetislav Basara
Na gralovom tragu je nastavak kultnog romana Fama o biciklistima Svetislava Basare. Na gralovom tragu je neobičan, ekspresionistički roman jednog od najbitnijih srpskih pisaca današnjice.

Putešestvije Basarinih lucidnih evanđeoskih biciklista Ružinog krsta se nastavlja... Na Gralovom tragu drugi je deo Basarinog kultnog romana Fama o biciklistima.
Sa stanovišta duboko ukorenjenog mita svakodnevice, za Basaru je svet otvorena pozornica na kojoj se život odigrava u svim svojim kontroverznim značenjima. Ovo je roman snažnog ekspresionističkog koncentrata, roman o strukturi identiteta, o avanturi i preplitanju progonijskih elemenata i sazvežđa ljudskog bića i sveta, prostora i vremena.

... ovaj roman uputnije je ne smatrati predmetom ovoga sveta.

Pošalji