muzika beogradskih kafana, salona i klubova kad džez bend svira

MUZIKA BEOGRADSKIH KAFANA, SALONA I KLUBOVA - KAD DŽEZ BEND SVIRA

Hristina Medić
Džez je tek stizao u Evropu, kada je 1926. godine Jovan Frajt prvi put u svojim izdanjima Edition populaire objavio kompoziciju Hermana Leopoldija Kad džez bend svira. Široki građanski slojevi u Beogradu tih dvadesetih i tridesetih godina 20. veka, džez su upoznavali mahom preko filmova, koji su i zvukom i slikom otkrivali jedan nov nepoznat i primamljiv svet. Nove sadržaje pronalazili su u bioskopima, varijeteima, barovima, kabaretskim predstavama... te je očigledno da se tako, džez polako ali sigurno uvlačio u pore muzičkog života Beograda. Ta činjenica bila je i polazište za odabir kompozicija u ovoj zbirci.
Pošalji