mudrost malih koraka upravljanje malim biznisima

MUDROST MALIH KORAKA UPRAVLJANJE MALIM BIZNISIMA

Miodrag S. Ivanović, Aleksandra Penjišević

Brojni su razlozi za pisanje ove knjige, a među najvažnijima ističemo:

  • Pristup, logika i preporuke na Zapadu, posebno u UK, za osnivanje malih predu- zeća,
  • Iskustvo vođenja biznisa na Zapadu, u bivšoj Jugoslaviji i novostvorenim država- ma na Balkanu, sažeto u jednostavan i praktičan vodič za uspešno vođenje predu- zeća u sektoru malih i srednjih preduzeća – SMEs,
  • Želja da se akademsko znanje i profesionalno iskustvo pretoči i sažme u me- nadžerske tehnike i modele za unapređenje, rekonstrukciju, rast i razvoj predu- zeća,
  • Nužnost da se logika preduzetništva kao koncept približi svim mladim i talento- vanim ljudima kao šansa i alternativa i
  • Šansa da bude vodič i pomoć za sve one koji se bave konsultantskim poslovima iz te oblasti.

Naša zamisao je da Vam ovom knjigom pomognemo: prvo, da savladate i naučite osnovna znanja koja su važna za vođenje biznisa i drugo, da Vam približimo osnovne menadžment modele i tehnike koje se koriste na Zapadu, i koje su prepoznate i prih- vaćene od strane poslovnih ljudi, institucija i banaka. Obično se svi pregovori i razgo- vori oko„velikih tema o biznisu“ oslanjaju na modele koje možete naći u knjizi.

U novije vreme, reči poput − biznis, preduzetnik, preduzimač, profit, zarada i rizik pos- taju simboli naše svakodnevice. One su odraz novih promena, težina i sudbina tran- zitnih procesa, drugačije vrednosne orijentacije i posledica drugačijeg poslovanja i uređenja odnosa u društvima demokratije i tržišne ekonomije. Voditi svoj biznis osni- vanjem sopstvenog preduzeća, nije nimalo lak i jednostavan posao. Unapređivati već postojeći biznis je, možda, još teže. Da biste umanjili muke otpočinjanja, i da biste išli u susret izazovima novog doba, odlučili smo se da Vam pomognemo, da Vas ohrabrimo i da Vam istovremeno pokažemo efektan i jednostavan način u sticanju osnovnih znanja koja su nepohodna za razumevanje sveta biznisa i menadžmenta.

Pošalji