mračna samica kad je reč o žeđi

MRAČNA SAMICA / KAD JE REČ O ŽEĐI

Franc Kafka, Gustav Janouh
Podelite:
Razgovori sa Kafkom! Osim ovih, ne postoje drugi. Neuporediv i dramatičan portret književnog genija uživo. Svedočanstvo koje čitamo kao najuzbudljiviji roman.
Od Berlina do umiranja! Poslednja Kafkina pisma, iz sanatorijuma, kad više nije mogao ni da jede ni da pije ni da govori. To su poruke kad nas reči izdaju, poruke iz beskonačne žeđi.
Pošalji