mp art intimate

"MP ART" INTIMATE

Sava Stepanov
Ostvarenja umetničkog para Maje Budžarov i Predraga Šiđanina u oblasi etike erotike i estetike.
Izvrsno opremljena knjiga, ujedno dobar primer kako savremenu umetnost možemo predstaviti kao nesporno bitan aspekat kulture Vojvodine. Na200 strana velikog formata, uz prateće kritičke studije Sanje Kojić Mladenov i Save Stepanova te stotinak reprezentativnih fotografija podjednako eminentnih autora prikazan je razvojni put poznatog umetničkog para u domenu performansa i vizuelnih medija, od njihovih prvih akcija do najnovije produkcije. U kontekstu umetničkih parova, Predrag Šiđanin I Maja Budžarov poput Marine Abramović i Ulaja, Raše Todosijevića I Marinele Koželj, čija su delovanja u savremenoj umetnosti regiona I sveta zapamćena u širokim umetničkim krugovima, predstavljaju deo istog diskursa.
Pošalji