motivacija

MOTIVACIJA

Lambert Dekers
Šta je motivacija? Zašto nas nešto navodi na određeno ponašanje i zašto imamo određena osećanja i misli, a ne drugačija? Zašto nas neki događaji motivišu, a drugi ne motivišu? Po čemu se razlikuju motivi od podsticaja i ciljeva? Kako emocije motivišu naše ponašanje? Kakav je uticaj ličnih osobina na motivaciju? Kako je evolucija doprinela strahu, izboru hrane i uživanju u muzici? Na koji način su droge i zavisnička ponašanja izvori motivacije? Kako psihološke potrebe motivišu ponašanje?

U knjizi motivacija označava „pokretanje na aktivnost“, tj. podsticaj na aktivnost, osećanja i razmišljanje i što vam može pomoći da otkrijete svoju ličnost i razumete šta vas motiviše da se ponašate na jedan način, a ne na drugi. Ima li načina na koji biste želeli da se ponašate i da li se nekada ponašate onako kako ne biste voleli? Da li ljudi, u procesu promene menjaju svoju okolinu ili menjaju nešto u vezi sa sobom kako bi doveli do tih promena? Pokušaj da razumemo „zašto“ se ponašamo na određeni način verovatno je jedan od najčudesnijih poduhvata kojim čovek može da se bavi – smatra Lambert Dekers, autor knjige koji se gotovo pola veka bavi proučavanjem motivacije i emocija. U ovom obimnom, petom izdanju obuhvatio je brojne teorije i rezultate najnovijih naučnih istraživanja motivacije, dopunio ga sa novih 225 referenci i internet sajtova koji otvaraju nove teme i teorije, a svako poglavlje sadrži Pojmovnik termina. Knjiga je dragoceno štivo za profesionalce, instruktore i edukatore, studente, a znanja o motivaciji danas su neophodna u različitim oblastima poslovanja (marketing, mediji, istraživanje tržišta i navika kupaca, itd), a korisna je i svima zainteresovanim za poznavanje sopstvene motivacije. MOTIVACIJA OBJAŠNJAVA „ZAŠTO“ A NE „KAKO“ NEŠTO RADIMO? Koji su biološki i psihološki izvori motivacije? ? Kako cilj usmerava motivaciju?? Jesmo li uvek svesni šta motiviše naše ponašanje?? Koja je motivaciona funkcija emocija?? Motivacija i partnerski odnosi? Brojne teorije i rezultati istraživanja motivacije i emocijaKAKO POSTAVITI CILJEVE I POVEĆATI MOTIVACIJU?Dekersova knjiga pruža širok uvid u brojne teorije i empirijske nalaze na polju motivacije. Autorov stil je pristupačan i čitak, što tekst čini odličnim uvodom u filozofsko i naučno istraživanje motivacije.Šon Laravej, profesor psiholoških istraživanja, Državni univerzitet, San Hose

Popularna psihologija na 20% popusta - favoriti akcije

10.02.2022.

Pred vama je izbor od 6 knjiga iz žanra popularne psihologije koje će vas nadahnuti da u sebi pronađete ono što ste mislili da nemate, da se pomirite sa sobom i da uživate u životu. Detaljnije

Pošalji