montesori radna sveska moji mali eksperimenti

MONTESORI RADNA SVESKA - MOJI MALI EKSPERIMENTI

Kolin Kreton, Remi Leglis

“Znanje se stiče iskustvom sve ostalo su informacije.”
Albert Ajnštajn
Za početak ove naučne avanture sa vašom decom, odabrali smo jedan citat Alberta Ajnštajna u kojem je sažet cilj ove radne sveske i sa kojim bi se Marija Montesori svakako složila.
U ovoj svesci naći ćete jednostavne i bezopasne eksperimente koji su osmišljeni tako da prilikom izvođenja dete jasno može da uoči vezu između pojave u prirodi i onih koji se javljaju u svakodnevnom životu. Kako bi se svim čulima upoznalo sa različitim materijama i došlo do saznanja koja će mu pomoći u povezivanju naučnih činjenica, dete će biti u prilici da rukuje i koristi raznovrsne predmete i sastojke iz svakodnevnog života.Pomoću radne sveske “Moji mali eksperimenti” vaše dete će:*upoznati fenomene iz fizike, optike, biologije i hemije, kao što su statički elektricitet, optičke iluzije, gravitacija...*sprovoditi naučne eksperimente sa sastojcima i predmetima iz svakodnevnog života (jaja, mleko, lepljive trake, baloni, itd)*napraviti helikopter od papira, izazvati tornado u flaši vode...

Pošalji