momačka grana

MOMAČKA GRANA

Milica Kralj
Podelite:
Najnovija bisernica, đerdan, zlatni vez stihova, izvezla je pjesnikinja Milica Kralj u knjizi neobično nazvanoj MOMAČKA GRANA. A šta bi mogla biti momačka grana, ako ne ljubav žene, dar s kojim se razgranalo „muško“ slovo, ono koje svakim kazivanjem oplodi novo.
Pošalji