moja tačna priviđenja

MOJA TAČNA PRIVIĐENJA

Dragan Jovanović Danilov
Podelite:
Nova knjiga pesama Dragana Jovanovića Danilova, jednog od vodećih savremenih pesnika.
Sugestivne slike svakodnevice, kulture i emocija, neposrednog okruženja i udaljenih svetova.
Stapajući sazvučja glasova i nizove razvijenih slika, Danilovljeva poezija teži poetskoj evokaciji, bilo da priziva zaboravljene i potisnute slike, bilo da slike svakodnevice ispunjava epifanijskim smislom ponovo stečenim.
Pošalji