moja borba 6

MOJA BORBA 6

Karl Uve Knausgor
Šesti, poslednji tom MOJE BORBE je pred nama. I konačno postaje jasno zašto je Knausgor svoju šestotomnu autobiografsku senzaciju nazvao baš tako. Na kraju eseja od 450 stranica o Hitleru i Holokaustu (što je gotovo polovina cele knjige), pisac iznosi jednostavnu tvrdnju koja sumira suštinsku poruku čitavog opusa: Ja sam ti. Dobar deo završnice ,,Moje borbe” bavi se cenom transparentnosti s kojom je autor opisao očevu užasnu smrt koja je bila tema prve knjige.

Ovo je šesta i poslednja knjiga monumentalnog serijala Moja borba, u kome Karl Uve Knausgor s retkom beskompromisnošću ispituje život, smrt, ljubav i književnost.

Autor piše o suočavanju s pritiskom koji je neminovno usledio sa uspehom prvih knjiga serijala, i njegovim često dramatičnim posledicama, pa je ova knjiga istovremeno meditacija o pisanju i njegovom odnosu prema stvarnosti, ali i opis piščevog odnosa prema samom sebi – njegovim ambicijama, sumnjama i manama.

Moja borba prikazuje život u svim njegovim nijansama, od trenutaka velike drame do naoko trivijalnih svakodnevnih detalja. To je projekat u kome se granice privatnog i javnog preklapaju, ne bez posledica za samog autora i one oko njega.

Šesti deo je ugaoni kamen ovog neuporedivog literarnog dostignuća.

MOJA BORBA 6, Karl Uve Knausgor

16.01.2020.

Zbog čega je Knausgor svoju šestotomnu autobiografsku senzaciju nazvao baš ,,Moja borba” konačno postaje jasno u njenoj, tipično za pisca drskoj završnici. Detaljnije

Pošalji