moja 68 moja šezdeset osma i njeni tragovi

MOJA 68.: MOJA ŠEZDESET OSMA I NJENI TRAGOVI

Dragoljub Mićunović
Dragoljub Mićunović u knjizi Moja 68. daje ličnu sliku pobune 1968. godine i događaje koji su promenili njegov život i potresli svet realnog socijalizma u drugoj Jugoslaviji.

Dragoljub Mićunović (autor)

Pošalji