moderna umetnost 2

MODERNA UMETNOST 2

Akile Bonito Oliva, Đulio Karlo Argan
Podelite:
Ovaj drugi tom podeljen je u dve velike celine: Epoha funkcionalizma ("Urbanistika, arhitektura, industrijski dizajn", "Slikarstvo i skulptura", "Plavi jahač", "Ruska avangarda", "Pariska škola", "Dada", "Nadrealizam"...) i Kriza umetnosti kao "evropske nauke" ("Urbanistika i arhitektura", "Vizuelna istraživanja" i "Slikarstvo u Sjedinjenim Američkim Državama").
Vremenski počinje godinama nakon Prvog svetskog rata, odnosno stvaralaštvom Le Korbizijea, Gropijusa, Bauhausa. Slede svi značajniji pokreti u umetnosti prve polovine 20 veka.
Pošalji