moderna umetnost 1

MODERNA UMETNOST 1

Akile Bonito Oliva, Đulio Karlo Argan
Pred nama je prvi tom trotomne studije koji obuhvata period od romantizma do moderne, iz pera dvojice najznačajnijih evropskih istoričara umetnosti i teoretičara: Đulija Karla Argana i Akila Bonito Olive.

Svaki obrađeni pravac predstavljen je u dva poglavlja; prvi je društveno-politički kontekst u kome nastaju najčuvenija dela moderne umetnosti, a drugi obuhvata analizu kapitalnih dela sa reprodukcijama: Engra, Delakroa, Žerikoa, impresionista, ekspresionista, sve do arhitekture Gaudija, Korbizijea i Rajta

Kapitalno delo dva čuvena italijanska istoričara umetnosti, sačinjeno je od dve autonomne autorske studije, različite po metodološkom i ideološkom pristupu.
Pošalji