modern budgeting

MODERN BUDGETING

Radna grupa IGC za izradu KPI procesa controllinga
Knjiga "Modern Budgeting" opisuje koncept modernog budžetiranja. Pojam "Modern" treba da naglasi potrebu za prilagođavanjem trenutnim zahtevima preduzeća. Budžeti u većini kompanija izledaju poput Frankenštajna. Sklapani su tako što svaki sektor pošalje svoje rešenje a bez ikakve komunikacije sa ostalim sektorima u preduzeću. Obično ni ne postoji osoba koja koordiniše ceo proces (controller), niti se vidi jasna odgovornost za donešene budžete. Njihove glavne karakteristike su: rigidnost, fokus na formu a ne na suštinu, detaljnost, statičnost i drugi.Koncept Modernog Budžetiranja pokušava da odgovori na sve ove izazove sa kojima se suočavaju preduzeća prilikom klasičnog načina pravljenja budžeta. Cilj koncepta je da se budžet svede na svoju osnovnu funkciju – a to je da služi kao alat kojim se uspešno i koordinisano upravlja celokupnim poslovanjem. On prepoznaje da preduzeće posluje na tržištu koje se neprekidno menja i da je zato neophodno da budžet može da se prilagodi takvim uslovima.Osnovni principi su:
  1. Jednostavnost
  2. Fleksibilnost
  3. Integracija
  4. Mapiranje lanca vrednosti
  5. Mapiranje organizacije
  6. Komunikacija namere
Svi principi su slikovito i sa puno primera prikazani kako bi controlleri dobili smernice prilikom izrade svojih budžeta.Budući da su za savremeno budžetiranje potrebni savremeni procesi u pristupanju informacijama, gotovo je nezamislivo efikasno planiranje bez pomoći IT. Preduzeća posluju na različitim tržištima i u nesstabilnom okruženju. To ukazuje da idealno softversko rešenje ne postoji. U ovoj knjizi će biti opisani važni faktori kako izabrati pravi sistem koji se zasniva na specifičnim potrebama.
Pročitajte prvo poglavlje na ovom linku.
Pošalji