moć nova društvena analiza

MOĆ : NOVA DRUŠTVENA ANALIZA

Bertrand Rasel
Jedan od najvećih evropskih filozofa, Bertrand Rasel, nudi nam uvid u svoju filozofiju u kojoj je ključ ljudske prirode u moći, a ne u bogatstvu koju je Marks do tada opisivao.

Ključ za ljudsku prirodu koji je Marks pronašao u bogatstvu, a Frojd u seksu, Bertrand Rasel je otkrio u moći. Moć, tvrdi on, čovekov je krajnji cilj, i predstavlja, u mnogim svojim vidovima, jedan jedini najvažniji element u razvitku bilo kojeg društva. Pišući s kraja tridesetih godina prošlog veka kada su Evropu rastakale ekstremističke ideologije i kada je svet bio na ivici rata, Rasel se latio poduhvata da otkrije „novu nauku” kako bi razjasnio traumatične događaje toga doba i da bi objasnio one koji će im slediti.

U tom nastojanju je i nastala knjiga pod naslovom MOĆ, izuzetno delo koje je Rasel smatrao jednim od najvažnijih u svojoj dugoj karijeri. Suprotstavljajući se totalitarnoj želji za dominacijom, Rasel nam predočava kako politička prosvećenost i čovekovo razumevanje mogu da dovedu do mira čime njegova knjiga predstavlja strastveni poziv za nezavisnost uma i svetkovinu instinktive radosti čovekovog života.

Pošalji