novo
moć bola

MOĆ BOLA

Bojana Jovanović
Knjiga "Moć bola" autorke Bojane Jovanović predstavlja prvo delo kod nas koje s antropološkog stanovišta preispituje fenomen najneprijatnije emocije koja prati čovekov život od trenutka njegovog dolaska na svet i karakteriše čitav niz pojava u tradicionalnoj i savremenoj kulturi. Zasnivajući svoje istraživanje na savremenim naučnim saznanjima i multidisciplinarnom teorijskom i metodološkom pristupu, Bojana Jovanović tumači najbitnije aspekte bola u kontekstu njihovog značaja za adekvatno razumevanje pozicije savremenog čoveka. Rezultati istraživanja predstavljeni u knjizi "Moć bola" doprinose osvešćivanju čovekovih samoisceljujućih potencijala i uvećavanju njegovih mogućnosti za efikasno prevazilaženje životnih nevolja. Kako je bol drugog osnova i povod za ljudsku empatiju, ovi rezultati su značajan prilog zasnivanju antropologije bola kao discipline koja bi mogla doprineti i odgovarajućem samorazumevanju bola u savremenom društvu.

Knjiga Moć bola je prvo delo u nas koje s antropološkog stanovišta preispituje fenomen najneprijatnije emocije koja prati čovekov život od trenutka njegovog dolaska na svet i karakteriše čitav niz pojava u tradicionalnoj i savremenoj kulturi. Zasnivajući svoje istraživanje na savremenim naučnim saznanjima i multidisciplinarnom teorijskom i metodološkom pristupu, autor tumači najbitnije aspekte bola u kontekstu njihovog značaja za adekvatno razumevanje pozicije savremenog čoveka. Rezultati tih istraživanja doprinose osvešćivanju čovekovih samoisceljujućih potencijala i uvećavanju njegovih mogućnosti za efikasnim prevazilaženjem životnih nevolja. Kako je bol drugog osnova i povod za ljudsku empatiju, ovi rezultati su značajan prilog zasnivanju antropologije bola kao discipline koja bi mogla doprineti i njegovom odgovarajućem samorazumevanju.

Pošalji